Sapagkat si Kristo'y Darating

Kay lamig na ng simoy ng hangin
Tayo na at magsimbang gabi
S'yam na araw na ating tutupdin
Gigising at mananalangin

Tuwing sasapit ang Pasko
Ang Pilipino ang nagdiriwang
Sapagkat si Kristo'y darating
Upang lahat ay tubusin.

Pagkatapos nating manalangin
Sa labas ng simbaha'y kakain
Mainit na kape at kakanin
Masarap na pampagising.

No comments:

Post a Comment