Ang Mahal Mo Nga Panalangin

Ang mahal mo nga panalangin amo na karon
Nahiusa kining lungsod sa paghalad
Ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo

Pun-a kami O Ginoo sa kadait ug gugma mo
Ang tanan karon himoa nga magsaksi 
Ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan

Amen. Amen.

 Msgr. Rudy Villanueva


No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive