Tanang Kanasuran (Salmo 117)

Tanang kanasuran, tanang katawhan
Hatagi ninyo ug pagdayeg ang Dios

Kay nagalungtad ang iyang gugma
Ug kalooy alang kanatong tanan

 Msgr. R. Villanueva

2 comments:

Previous Posts

Posts in our Archive