Lawas ug Kalag

Lawas ug kalag
Ihatag ko kanimo ang tanan
Kasakit ug kalipay
Kagul-anan ug kalampusan

Koro:
Ginoo, ania ako andam sa kanunay
nga moalagad kanimo
Ginoo, dawata ako
Matuman ko unta ang tanan nga mga sugo mo
Sa adlaw gabie, sa takna nga tanan pagdaygon ka
Salamat Ginoo sa way katapusan
mong gugma

Ikaw da ang among dalangpanan
Ikaw ang makahupay sa among suliran
Kanimo walay kapildihan
Ikaw ang tinubdan sa kaluwasan

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive