Nagahalad Kami

Nagahalad kami, kanimo Ginoo
Ning santos nga Misa, santos nga sakripisyo
Ang among kasingkasing, ang among kinabuhi
Ug ang mga kalipay ug mga kasakit gihalad karon

Ikaw among halaran, ikaw among awitan
Saloma sa pagdayeg sa imong kagahuman
Ang imong paghigugma ang among gilauman
Nga magdala kanamo
sa tunhay’ng kalipay sa kalangitan

Koro:
Wala kami’y mahimo kong wala ikaw
Ang among panlimbasug kalit lang mahanaw
Ayaw kami’g pasagdi mahigugmao’ng Ginoo
Ang among mga gasa dawata’g mahala
Ug ang tanang katawhan dad-a sa gingharian
Aron tanan’g binuhat may kahiusahan

Nars Fernandez

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive