Usa ka Ginoo, Usa ka Lawas, Usa ka Lungsod, Usa ka Banay

Sama sa mga lugas nga gitipon mo
Aron mahimong among kalan-on
Nga naghatag sa kinabuhi

Kami unta magkahiusa ug mahimong

Lungsod nga pinili


Usa ka Ginoo, Usa ka Lawas, Usa ka Lungsod, Usa ka banay,

nga kanimo nag-ambahan 2x


Sama usab sa mga ubas nga gipuga
aron mahimong alak
Kinsa man ang moinom niini makabaton
Sa kinabuhing dayon
Kami unta mahimong bahin sa pag-umol
Ning lungsod mong mahal

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive