Dinhi sa among Yuta (Salmo 8)

Dinhi sa among yuta dungganan ka O Diyos
Ug ang tanang kalibutan midayg kanimo.

Ibabaw sa kalangitan gidayeg ka,
gihatagan mo'g pulong ang gamay'ng kabataan nga makapahilum sa mga manlilibak mo

Kun masud-ong ko ang buwan ug mga bitoon ug ang kalangitan nga gihan-ay mo
Makapangutana ako kon kinsa ba ang tawo, kinsa siya nga ikaw manumbaling man Kaniya

Gihimo mo siya'ng ubos ug diutay sa mga angheles
Gipurong purongan mo siya sa dungog ug pagdayeg.
Gihimo mo ang tanang butang, kahayopan, kalanggaman, ug kaisdaan, aron sila mag-alagad kaniya

Msgr. Rudy Villanueva

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive