Ama Kaawaan Ako

Ama kaawaan mo ako, ako sana ay dinggin Mo.

Ano't ikaw ay lumayo, sa buhay ko ay naglalaho?
Ang loob ko ay nasira, abang aba pagmasdan Mo. 
Naghihintay, umaasa, Ama, akoy balikan Mo.

Iyong habag ilawit Mo, pawiin kasamaan ko. 
Ayon sa 'yong kabutihan, O Diyos kaawaan ako. 
Pakahugasan Mo ako sa mga kasalanan ko. 
Pagkat sa pagkakasala pinaglihi't nilang ako.

Ituro 'yong karunungan, Ama linisin puso ko.
At tunay puputi ako, parang busilak linis ko. 
Iparinig Mo sa akin awit ng kagalakan Mo. 
Magsasaya mga butong pinanghina ng sala ko.

At ang hiling ko sa iyo, Ama, ilikha Mo ako.
Isang malinis na puso, panibagong espiritu.
Sana'y ibalik sa akin galak ng pagliligtas Mo.
Sa awa at pagibig Mo, Ama patibayin ako.

Danilo B. Isidro, SJ
Felipe Fruto Ramirez, SJ

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive