An Gugma

An Gugma

Kon an gugma aada ha Imo,
An kamurayaw maghahadi han bungto.
Hain naton kitaa ini nga paghigugma?
Pagbulig naton ha tagsa?
May panahon ha aton mata diri nakita.
Buhi an aton lawas, patay an paghigugma.
Amo ini… baratunon taNo comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive