Kay Dakila O Diyos (Be Exalted)


Sa harap ng bayan Mo pupurihan ka, O Kristo
Aawit ang bayan Mo, ang kabutihan Mo
Ang dakilang pag-ibig, ‘di masukat ng langit
Awa Mo ay ‘di, ‘di mapantayan ng ulap man

Kay dakila Mo, O Diyos, sa ‘yong luklukan
Luwalhati Mo ay laganap sa sanlibutan (2x)

Kay dakila Mo, O Diyos, sa ‘yong luklukan
Ang luwalhati Mo, ang pag-ibig Mo,
Ang awa Mo’y dumadaloy sa buong mundo

No comments:

Post a Comment