Ama Namin

Ama namin, sumasalangit Ka,
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo,
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan Mo kami ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami sa aming mga sala
Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At h’wag mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive