Ang Pasko ay Sumapit

Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit,
Ng magagandang himig,
Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig
Nang si Kristo ay isilang,
May tatlong haring nagsidalaw,
At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay

Bagong taon ay magbagong buhay
Nang lumigaya ang ating bayan
Tayo’y magsikap upang makamtan natin
Ang kasaganaan

Tayo ay mangagsiwawit, habang ang mundo’y tahimik
Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit
Tayo may magmahalan, ating sundin ang gintong aral
At magbuhat ngayon
Kahit hindi pasko ay magbigayan

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive