Purihin ka Hesukristo, Viva Senyor Santo Nino

Ferdz BautistaPurihin ka Hesukristo
Viva Senyor Santo Nino
Ang bayang Pilipino
ay nagpupuri Sayo

Batang sa ati'y sumilang ay Anak na ibinigay
Upang magharing lubusan taglay ay dakilang ngalang
Tagapayo ng Maykapal

Noon pa sa pasimula, bago pa mayroong nilikha
naroon na ang salita, kasama'y Diyos na may gawa
at naging tao Siyang tunay

Narito't tumatanglaw dakilang kaliwanagan na nakita
at natanaw ng tanang nakukublihan ng dilim ng kamatayan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive