Kabataan ni Kristo

Timoteo Ofrasio

Eduardo Hontiveros


Ang kabataan ni Kristo tanda ng pagbabago
Pinuspos ng pagasa may tibay at tatag ng loob
Isip ay may prinsipyo salita'y totoo
May alay na pagibig tunay at malugod

O Diyos, tulungan mong mahubog sa katotohana't katarungan
At h'wag paakit at mahulog sa'n man sa liku-likong daan
Sa kabataan ni Kristo krus ang s'yang nangungulo
At laang magtaya ng buhay sa kapwa.

Previous Posts

Posts in our Archive