Kabataang Hebreo

Ang mga kabataang hebreo
Taglay ang mga sanga ng olibo
ay sumalubong sa Panginoon
Samantalang malakas na sinasabi
Hosana sa kaitaasan Hosana sa kaitaasan.

2 comments:

Previous Posts

Posts in our Archive