Alagad (Katawan Ko'y kanin mo)

Panginoon ko, ang tulad ko'y walang
karapatang sa 'Yo ay tumanggap
Ngunit sa isang bigkas Mo lamang
ay gagaling na ako.

Katawan Ko'y kanin mo, inumin ang Dugo Ko,
Lagi mong gawin ito sa alaala Ko.
Krus Ko ay buhatin mo at damhin ang sugat Ko,
Ang dusa at hirap Ko ay para sa iyo.

Panginoon ko, ang tulad ko'y walang
karapatang sa 'Yo ay tumanggap
Ngunit sa isang bigkas Mo lamang
ay gagaling na ako.

Tupa Ko'y pakanin mo, aral Ko'y ikalat mo,
sana'y patawarin mo sa pangalan Ko.
'Di ka na alila Ko, ikaw ay kaibigan Ko,
Sa Aki'y ilapit mo ang lahat ng tao.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive