Sana Tayo'y Sama Sama


Ang pag-ibig ng Poong Maykapal
Di maglalaho at hindi magbabago
Dapat S’yang pasalamatan
Dahil pag-ibig Niya’y
Walang hanggan

Buksan mo ang iyong puso’t isipan
Upang malaman ang katotohanan
Na ang Panginoong Hesukristo
Tunay na nagmamahal sa iyo

Sana tayo’y sama-sama
Patungo sa ating Maylikha
Pagka’t S’ya ang pag-asa
Upang tayo’y magkaisa
Sana tayo’y sama-sama
Patungo sa ating Maylikha
Pagka’t S’ya ang pag-asa
Upang tayo’y magkaisa

Kumusta ka aking kaibigan
Ikaw ba ay may patutunguhan
O buhay mo ba ay maligaya
Dahil kung wala ika’y kawawa

Ang pag-ibig ng Poong Maykapal
Makapangyarihan at di mapantayan
Dapat natin S’yang igalang
Pagkat S’ya ang daan sa kalangitan

Isuko ang ating mga kasalanan
At susundin ang Kanyang kautusan
Upang tatanggapin Niya tayo
Sa Kanyang kaharian

Sana tayo’y sama-sama
Patungo sa ating Maylikha
Pagka’t S’ya ang pag-asa
Upang tayo’y magkaisa
Sana tayo’y sama-sama
Patungo sa ating Maylikha
Pagka’t S’ya ang pag-asa
Upang tayo’y magkaisa
(Ulitin)

No comments:

Post a Comment