Kung Mayroong Diyos


Kung mayroong Diyos, kay gaan ng buhay
Kung mayroong Diyos, di na malulumbay.
Kung mayroong Diyos, may awit na kay lambing,
Ang pagod mo ay papawiin

Kung mayroong poot, sagot Niya ay pag-ibig.
Kung mayroong lungkot, Siya ang makakapiling.
Kung mayroong Diyos kahit na may dilim,
Ang araw mo ay sisikat din.

‘Di ko na maaring ipagpalit,
Ang aking Diyos kahit isang saglit,
‘Di na mawawaglit.
Kasaganaan at karangyaa’y kakalimutan
At tatalikuran,
Sapagka’t ang aking Diyos
Ang tunay na yaman.

Kung mayroong unos at kay bigat ng puso,
‘Di maliligaw sa agos ng mundo.
Kung mayroong Diyos kahit na may gulo,
Kapayapaan ay mapapasaiyo

Kung ang buhay mo’y wala ng pag-asa,
Kung mayroong Diyos, may bukas na kay saya!
Kung mayroong Diyos sa buhay mo sana ngayon,
Ang pag-ibig Niya’y habang panahon

‘Di ko na maaring ipagpalit,
Ang aking Diyos kahit isang saglit,
‘Di na mawawaglit.
Kasaganaan at karangyaa’y kakalimutan
At tatalikuran,
Sapagka’t ang aking Diyos
Ang tunay na yaman.
(Repeat 2x)

No comments:

Post a Comment