Panalanging maging bukas palad

Tim Ofrasio, S,J

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas-palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo;
Na magbigay ng ayon sa nararapat,
Na walang hinihintay mula sa ‘Yo;
Na makibakang ‘di inaalintana
mga hirap na dinaranas;
Sa twina’y magsumikap na hindi humahanap
Ng kapalit na kaginhawahan.
Na ‘di naghihintay kundi ang aking mabatid,
Na ang loob Mo’y s’yang sinusundan.


Panginoon, turuan Mo akong maging bukas-palad,
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo,
Na magbigay ng ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa ‘Yo.

No comments:

Post a Comment