Pagpupugay (Yours is the Greatness and the Power)


Sa Iyo, O Diyos, ang lahat ng pagpupugay
Pagkilala, pagdakila, paghahari at tagumpay
Sa Manlilikha, may bigay ng buhay
Ikaw ay dakilain, O Diyos ng lahat!

No comments:

Post a Comment