Kagabhion nga Malinaw - (Silent Night)


Kagabhion nga malinaw. mahayag, matugnaw.
Milanog sa kapatagan, ang awit sa kaanghelan,
Si Hesus natawo, si Hesus natawo.

Kagabhion nga mahilum, sa tawo paglaum.
Ni Maria nga Inahan, Ang Bata giduyanduyan.
Si Hesus natawo, si Hesus natawo.

Kagabhion nga palaran, pagluwas sa tanan.
Mikunsad gikan sa langit, ang himaya ug pagdait.
Si Hesus natawo, si Hesus natawo. .

Kasadya ning Takna-a

Koro: Kasadya ning taknaa, dapit na kahimayaan,
Mao ra’y among nakita, ang panagway nga masanagon.
Bulahan, ug bulahan, ang tagbalay nga giawitan.
Awit nga halandumon sa tanang Pasko magmalipayon.

Bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, duyog sa atong mga pagbati  
Atong awiton ug atong laylayon, aron magmalipayon.

No comments:

Post a Comment