Buklod ng Pag-ibig

Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba
Sa pagkakaisa, purihin S’yang aba.

Purihin, purihin at ating sambahin,
Ang D’yos ng pag-ibig nagmamahal sa ‘tin.

Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba
Sa pagkakaisa, purihin S’yang aba.

Iwalay sa puso sama ng loob,
Alita’y iwaksi’t ibaon sa limot

Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba
Sa pagkakaisa, purihin S’yang aba.

Sa hapag ng D’yos ang lahat ay kapatid,
Ang Ama’y pag-ibig at sa atin ‘ya’y hatid.

Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba
Sa pagkakaisa, purihin S’yang aba.

Sa pagmamahalan tayo’y nagkatipon,
Halina’t umawit magalak sa Pangin’on

Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba
Sa pagkakaisa, purihin S’yang aba.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive