Dahil may pagibig

Kaysarap na mabuhay
Lalo’t may nagmahal
Bawat araw ay makulay
Dahil may pag-ibig na ating gabay

Kay gandang pagmasdan
Ang nagkakaisang bayan
Pantay-pantay, iisa ang kulay
Iisang puso ang siyang nag-uugnay

Dahil may pag-ibig sa ating mga puso
Walang puwang ang galit sa ating mundo
Walang digmaan at alitan dahil may pagmamahalan
Mananaig ang kapayapaa’t kabutihan
Dahil may pag-ibig sa ating mga puso
Kasamaan sa mundo ay maglalaho
Langit na pinapangarap ay ating matatamo
Dahil may pag-ibig sa ‘ting mga puso.

Kaysarap na mabuhay
Lalo’t may nagmahal
Bawat araw ay makulay
Dahil may pag-ibig na ating gabay

Kay gandang pagmasdan
Ang nagkakaisang bayan
Pantay-pantay, iisa ang kulay
Iisang puso ang siyang nag-uugnay

Dahil may pag-ibig sa ating mga puso
Walang puwang ang galit sa ating mundo
Walang digmaan at alitan dahil may pagmamahalan
Mananaig ang kapayapaa’t kabutihan
Dahil may pag-ibig sa ating mga puso
Kasamaan sa mundo ay maglalaho
Langit na pinapangarap ay ating matatamo
Dahil may pag-ibig sa ‘ting mga puso.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive