Dalisay na Puso

Ang puso ko ay gawin mong tahanan, O Diyos
Banal na pahingahan mo, dalisay na puso
Ako’y pag-alabin, O Hesus, na maningning
Ang puso ko ay gawin mong tahanan, O Diyos

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive