Bulaklak sa Parang


Bulaklak sa parang ‘yong pagmasdan
Di naghahabi sa pagal
Ngunit sa anyo niyang pagkarikit
Sino ba sa kanya’y nagdamit?

Anong kakaini’t, iinumin, saplot na magagamit
Buhay ay mas higit, sa pagkain at damit

Bulaklak sa parang ‘yong pagmasdan
Di naghahabi sa pagal
Ngunit sa anyo niyang pagkarikit
Sino ba sa kanya’y nagdamit?

Ibon sa hangin ‘di naghasik, binubusog ng langit
‘Di ba’t mas mahalaga, ikaw sa Kanyang mata

Bulaklak sa parang ‘yong pagmasdan
Di naghahabi sa pagal
Ngunit sa anyo niyang pagkarikit
Sino ba sa kanya’y nagdamit?

Damong susunugin kay rikit din
Kahit buhay niya’y kitlin,
‘Di ba’t ikay ay anak, ‘di matitiis na hubad

Koro:
Bulaklak sa parang ‘yong pagmasdan
Di naghahabi sa pagal
Ngunit sa anyo niyang pagkarikit
Sino ba sa kanya’y nagdamit?

Huwag mabalisa’t mag-alala sa suliraning dala
Langit ay hanapin, ang lahat yong kakamtin
(Koro)

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive