Ang Diyos ko ay Sandigan (God is my Refuge)

Diyos koy sandigan, pag-asa ko’t kaligtasan
Mapagpalang kamay sa ‘kiy gumagabay
Puso ko sa Iyo ay itataas
Sa ‘Yong luklukang bukal ng lingap
Kailanman dalangin mo’y pakikinggan
Diyos ay sandigan at kaligtasang walang hanggan

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive