Aking Panginoon (My God and My all)

Aking Panginoon Diyos nagbigay ng buhay
Hari Ka’t Manunubos, Ama naming lahat

Aking Panginoon Diyos nagbigay ng buhay
Hari Ka’t Manunubos, Ama naming lahat
AKO’Y PUSPOS (I Shall Be Satisfied)
Maluwalhati, O Diyos.  Tahanan mo, Hesus
Ligaya na ang masilayan Ka
Tamis ng ‘Yong ngalan aming hinahayag
Sa ‘Yong pusong banal at busilak
Ako’y puspos, kaloob Mo’y lubos
Ligaya na mukha Mo’y mamasdan pa
Luwalhati Mo’y makita, O Panginoon

O Panginoon ko!

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive