Aba Ginoong Maria

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Diyos ay sumasaiyo,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat.
At pinagpala naman ang ‘yong anak na si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming
makasalanan ngayon at kung kami’y mamatay

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive