Villancico Flamenco

Mehlemans - Jemy See - Eddie Hontiveros

Sumilang ang Araw sa lupa. "O kalangitan, nasa'n S'ya?"
Tugon ng bitwin sa Silangan: Sanggol sa Belen sumikat.
Ang D'yos isinilang sa lupa, wala S'yang masisilungan.
At ang bubong ng Kanyang duyan; bitwin na sa kalangitan.

Koro:
Luwalhati, Luwalhati sa kaitaasan!
Luwalhati, Luwalhati sa kaitaasan!

Ano ang pangalan ng Bata? Tawagin S'yang Mananakop.
Ang puso N'ya'y nagpapahayag: pag-ibig sa bawat tibok.
Ang ang pangalan ng Bata? Sagot ng Ina ay "Hesus."
Pula ang damit N'yang hinirang, handa sa pagsulong sa krus.

No comments:

Post a Comment