Ang Pasko ay Sumapit

Vicente Rubi - Levi Celerio

Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsi-awit
Ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig;
Nang si Kristo’y isilang, may tatlong haring nagsidalaw,
At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay.

Bagong taon ay magbagong-buhay, nang lumigaya ang ating bayan,
Tayo’y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan.

Tayo’y mangagsi-awit, habang ang mundo’y tahimik,
Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit.
Tayo ay magmahalan ating sundin ang gintong aral,
At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan!

Wakas: At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan!

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive