Pamaskong Anyaya

Norman Agatep

Koro:
Maghintay sa pagsilang ng Kamahal -mahalan!
Ihanda ang sarili at ang buong sambayanan!
Pagtunggali'y kalimutan
Pagmamaramot ay talikdan,
Anyayahan sa puso't isip S'yang huwaran!

Do'n sa silangan Niya, tanawin t'wina,
Halimbawa ng payak na buhay.
Ating iwasan ang pagnanasang lahat ay kamtin,
Buhay Niya ang mithiin.
Papayapa ang mundo kung tayo'y magbago't

Do'n sa silangan Niya, tanawin t'wina,
Ang pasakit ng Kristong sumapit.
Sa karukhaa'y nagmula'ng Magandang Balita ng Diyos,
Bugtong na Anak ng Diyos.
Hindi mo man mahigtan, sarili'y ihanda't

Anyayahan sa puso't isip S'yang huwaran!

Kalimita'y nalulunod tayo sa rangya
Ng paghahanda sa araw ng sangnilikha.
Kung babalik tayo sa pinagmulan Niya.
Higit na makabuluhan ang pagdiriwang

Maghintay sa pagsilang ng Kamahal -mahalan!
Ihanda ang sarili at ang buong sambayanan!
Pagtunggali'y kalimutan
Pagmamaramot ay talikdan,
Anyayahan sa puso't isip S'yang huwaran!
Anyayahan sa puso't isip S'yang huwaran!
Huwaran!....Oohh.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive