Halina, Hesus

Rene Javellana, SJ- Eddie Hontiveros, SJ

Koro:
Halina, Hesus, halina! Halina, Hesus, halina!

Sa simula isinaloob Mo, O Diyos, kaligtasan ng tao;
Sa takdang panahon ay tinawag Mo: isang bayang lingkod sa Iyo.

Gabay ng Iyong bayang hinirang, ang pag-asa sa Iyong Mesiya;
"Emmanuel" ang pangalang bigay sa Kanya: "Nasa atin ang D'yos sa tuwina."

Isinilang S'ya ni Maria, Birheng tangi, Hiyas ng Hudea;
At "Hesus" ang pangalang bigay sa Kanya: "Aming D'yos ay tagapag-adya."

Darating muli sa takdang araw, upang tanang tao'y tawagin,
At sa puso Mo, aming Ama'y bigkisin, sa pag-ibig na 'di mamaliw.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive