Gumising

Onofre Pagsanhan - Manoling Francisco, SJ

Koro:
Gumising, gumising, mga nahihimbing!
Tala'y nagniningning.
Pasko na! Gumising!

Kampana't kuliling, kumalembang: Kling-kling.
Ang Niño'y darating sa Belen pa galing.

Kahit puso'y himbing, masdan masasaling.
Niño'y naglalambing sa Inang kay ningning.

Puso'y masasaling luha ang pupuwing.
Mag-inang kay lambing, puso mo ang hiling.

Wakas:
Gumising, gumising, mga nahihimbing!
Tala'y nagnining-ning, Pasko na!
Gumising! kling-kling, kling-kling.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive