Halina, O Hesus

Danny Isidro, SJ - Nemy Que, SJ

Naghihintay kami sa Iyong pagbalik.
Gabi at araw, kami'y nananabik.
Ginapi ng sala, ng dusa at sakit,
Hesus, hanggang kailan, kami magtitiis?

Koro:
Halina, O Hesus, na Mananakop,
Ang Iyong bayan, palayain Mong lubos.

Inaasam namin; ang Iyong pagdatal.
Ang paghahari Mo'y aming hinihintay;
Hesus, hangad nami'y liwanag Mong tunay
Na S'ya naming tanglaw sa landas ng buhay.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive