Pasko ng Paglaya

Jandi Arboleda - Manoling Francisco, SJ

Solo:
Panginoon, hanggang kailan kami magdurusa?
Panginoon, kailan sisikat, umaga ng paglaya?

Duet:
Panginoon, dumating ka na
Kupkupin kami sa 'Yong awa. Kupkupin kami sa 'Yong awa.

Narito na ang Pasko ng Paglaya, Bayan magalak sa Mabuting Balita,
Tumingala at pawiin ang luha. Narito na ang pinangakong Tala.

Iniluwal ang Sanggol ni Maria, sa Kanyang sabsaban, payak at aba.
Ating haranahin, alayan ng saya. Narito na ang Tagapagpalaya.

Koda:
"Hesus" tinawag S'ya. Hinirang ng Ama!

Narito na ang Paglaya, bayang kinumutan ng mga tanikala.
Ang ligalig ng gabi ngayon ay payapa. Narito na ang Sanggol na Mesiya.
Narito na ang Pasko ng Paglaya.  Ooh.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive