Panginoon, Hanggang Kailan?

Danny Isidro, SJ - Fruto Ramirez, SJ

Koro:
Panginoon, hanggang kailan kami sa Iyo'y maghihintay?
Halika na, magbalik Ka! Pangako Mo'y tudin Mo na.

Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan,
Ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot Mo'y walang hanggan.

Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan,
Ika'y aming tinatawagan, Poon, kami'y h'wag Mong pabayaan.

Panginoon, sa pagbabalik Mo, kaming 'Yong bayan ay daratnan Mo.
May pananalig, tapat sa'Yo; sinisikap sundan ang loob Mo.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive