Oyayi

Arnel Aquino, SJ

Kay lamig na ng gabi sa ilang, habang ang bituin ay nag-aabang,
Giliw ko sa’king sinapupunan, kay lapit Mo nang isilang.

Aming pakikipagsapalaran upang makahanap ng tahanan,
Abut-abot ang kaba sa dibdib kay lapit Mo sa panganib.

Koro1:
O giliw kong anak, tupad na pangarap ko,
pagsilay Mo sa ating mundo.
Maging tahanan ng mahirap, at puso Mo'y tanggulan ng aba.

Sa kapaguran ng 'Yong Amain, ang disyertong pilit n'yang bagtasin,
Animo'y walang patid ang lawak buhay nati'y kanyang hawak.

Koda:
Liwanag ng unang Pasko,
Hesus, bituin ng mundo.

Koro2:
O giliw kong anak, tupad na pangarap ko,
pagsilay Mo sa ating mundo.
Maging tahanan ng mahirap, at puso Mo'y tanggulan ng aba.

Kay lamig na ng gabi sa ilang, habang ang bituin ay nag-aabang,
Giliw ko sa’king sinapupunan, kaunting tiis na lang, tahanan nati'y daratnan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive