Bituin

Arnel Aquino, SJ

Sa isang mapayapang gabi, kuminang ang marikit na bitwin,
At tumanod sa himbing na pastulan, nag-abang.
Pagkagising ng maralita, nabighani sa bagong Tala.
Naglakad, at tinungo sabsabang aba.

Koro:
Hesus, bugtong na Anak ng Ama.
Tala ng aming buhay.
Liwanag, Kapayapaan, Kahinahunan.
Kapanatagan ng puso. Giliw ng Diyos
At pag-asa ng maralita ng abang ulila.
Biyayaan Mo kami ng pagtulad sa Iyo,
Nang magningning bilang 'Yong mga bitwin.

Sa isang pusong mapagtiis, kuminang ang marikit na bitwin,
At doo'y nanatiling nag-alab, nagningning.
Taimtim nating kalooban, ginawa Niyang Kanyang himlayan,
Dalanginan, nilikha Niyang sabsabang aba.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive