Halina, Hesus, Aming Mananakop

Danny Isidro, SJ - Nemy Que, SJ

Halina, Hesus, aming Manankop, dusa ng "Yong bayan, masda't abut-abot,
Sa pag-ibig, salat; katarunga'y kapos. Tangi Kang pag-asa, O Hesus.

Halina, Hesus, aming Mananakop, awa Mo't biyaya sa ami'y ipaabot.
Pag-ibig Kang tunay, katarungang lubos. Tangi Kang pag-asa, O Hesus.

Halina, Hesus, aming Mananakop, kaming Iyong bayan, bigyang lakas-loob.
Hinihintay naming, pagdating Mong puspos.
Tangi Kang pag-asa, O Hesus! O Hesus!

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive