Aria na Kristiyanos - (O Come All Ye Faithful)

Ari na Kristiyanos, atong pagduawon,
Ug atong simbahon ang batang Dios.
Karon natawo ang atong Ginoo.


Koro:
Ari atong simbahon, ari atong simbahon,
Ari atong simbahon ang Ginoo.

Tag-iya sa adlaw, Dios way kinutuban,
Hesus sa pasungan ay gitugnaw.
Karon natawo ang atong Ginoo.

Awit kaanghelan, awit sa paglipay,
Awit kanasuran sa kalangitan;
Himaya sa Dios. Dios sa kahitas-an.

1 comment: