Walay Bisa'g Kinsa

(Pananagutan) Eddie Hontiveros, SJ

Walay bisa'g kinsa nga mabuhi sa kaugalingon lamang,
Walay bisa'g kinsa nga mamatay sa kaugalingon lamang.

Koro:
Kitang tanan dunay tulubagon sa usa'g-usa
Kitang tanan gihiusa sa |Dios nga 'Yang katawhan.

Sa atong pagpangga ug pag-alagad sa kaigsoonan,
Gisangyaw ta ang maayong balita sa kaluwasa.

Ug magkaduyog ang panag-awit sa kanasuran,
Kita pagaihon nga anak sa Dios nga Amahan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive