Santo Niño, Kaluwasan ko

Sa tanang panahon
Pagadaygon ug simbahon Ka
Balaang Dios, O Batang Hesus
Ihalad ko Kanimo
Kinabuhi ug akong kalag

Puno Ikaw sa kaayo ug pasaylo
Way sama ang gugma Mo
Sa kaluoy kami hatagi
O dalangpanan, among gabayan

Koro:
Santo Niño, Señor Santo Niño
Tudlo-i kami, lamdagi, Ginoo
Pagsunod sa mga hiyas ug sugo Mo
Santo Niño, kaluwasan ko

Isangyaw ko katingalahang mga buhat Mo
Mga huni igasa Kanimo
Himayaon Ka kanunay
Batang Gamhanan, Hari sa tanan

Sa kadulom ug kalisdanan
Ikaw ang kahayag nga modan-ag
Santo Niño, tabangi ako
Maangkon ang kaluwasan

Coda:
Santo Niño, Kaluwasan ko!

Engr. Emmanuel Abellana
Oscar Pagas

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive