Bitoon sa Langit

Msgr. Rudy Villanueva

I
Ang bitoon sa langit nga misidlak karon dili sama kahayag sa kanato midan-ag.
Sa lawom kagabhion gibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya.

Refrain
Karnero sa sibsibanan, tanum sa kaumahan, nunot kamo kanako kay atong halaran.
Ug tambor sa musikero, lingganay sa simbahan, sadyaon ta king yuta, king masulub-ong yuta.
Miabut si Jesus ang Manunubos sa kalibutan.

II
Honi sa katawhan ug kinaiyahan sarang ba ikatandi na’dtong atong nabati, honi sa mga anghel sa nagsibya sila:
Miabut na ang Mesiya. 
Refrain

Coda
Miabot si Jesus ang manunubos sa kalibutan

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive