O Mahal nga Birhen Maria

O mahal nga Birhen Maria
Inahan sa tanang katawhan
Duyugi kami sa kanunay
Tabangi kami Inahan

Koro:
O Inahan sa Ginoo
Inahan usab namo
Sa kalipay mag-awit kami
Sa paghalad ubani kami

O mahal nga Birhen Maria
Inahan sa tanang katawhan
Nag-ampo kami sa kadasig
Nagla-um kami inahan

Repeat Koro

Nars Fernandez

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive