Alleluia (Aleluya) 15th mass

Samtang nahinanok ang taga Belen
May gipakatawo ang ulay nga pinili sa Dios
Mitaho ang pastores sa ‘lang nasaksi-han
Bata nga Bala-an nga’s angel gilaylayan.

A-ha-ha-lelu-ya, a-lelu-hu-ya, (Aleluya-ha)
A-le-lu-ya, ale-lu-ya, ale-lu-ya, ale-lu-ya.

Samtang nama-uli ngadto’s i-ba-baw
Nagasibya ug himaya manulonda sa Dios
Ulosahon gayud ang mensaheng gihatud
Kansang pasiuna balaang alleluia.
(Repeat Aleluya)

Msgr. Rudy Villanueva

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive