Ang Gugma Naton Han Ginoo

Koro: 

An gugma naton han Ginoo, Tinikangan han kinaadman.

An pagdayaw ha Iya,

Mapabilin ha kadayunan.

1. Dayawon naton an Ginoo,

Hiya aton pasalamatan. Ha pagkausa ngan katitirok,

Han Iya mga anak.

2. Urusahon an buhat han Diyos,

Puno han Iya kahimayaan.

Hatag Niya an katalwasan,

Han bug-os nga katawhan.


EPHontiveros, SJ

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive