Dumuol Ka

Dumuol ka, O Emanuel
Ug luwasa ang binihag nga Israel
Duawa na, ang Israel
Lipaya na ang naghandum sa Emanuel
Ang imong kalooy, daku mong kalooy
Among gipangandoy, ihatag mo na
Ginoo, malooy ka

Msgr. Rudy Villanueva

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive