Santo Niño Kaloy-i Ako

Pagkatahum sud-ungon sa imong larawan
O batang Hesus, Diyos ug haring balaan
Ang matam-is mong pahiyom nagalipay sa dughan nga masulob-on
sama sa batobalani, nakabig mo ang dughan sa katawhan
Santo Niño, kaloy-i ako

O, Balaang Hesus kanimo ko isalig ang tanan
Dungga ning awit gihalad ko kanimo
Pulong ug huni, Tu-aw ning dughan ko
Nga nagadayeg, nagasimba, nangamuyo nga mapaubsanong nagahulat sa Diyosnon mong kalooy

Pagkadaghan sa kabalaka pagkabug-at sa tanglag kong dala
Pagkaala-ot kanako dakong makasasala, hinaot pa unta inabagan sa imong way kinutubang grasya
Ipadangat ang pasaylo ug maka-ambit sa imong himaya
Santo Niño kaloy-i ako

O, Balaang Hesus kanimo ko isalig ang tanan
Dungga ning awit gihalad ko kanimo
Pulong ug huni, Tu-aw ning dughan ko
Nga nagadayeg, nagasimba, nangamuyo nga mapaubsanong nagahulat sa Diyosnon mong kalooy

Kay ikaw man ang tuburan nga matuod sa paghigugma
Ikaw man ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi

Dungga ning awit gihalad ko kanimo
Pulong ug huni, Tu-aw ning dughan ko
Nga nagadayeg, nagasimba, nangamuyo
Nga mapaubsanong nagahulat sa Diyosnon mong kalooy

Koda:
Nga nagadayeg, nagasimba, nangamuyo
Nga mapaubsanong nagahulat sa Diyosnon mong kalooy

Jafet C. Vistal

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive