Santo Niño Batang Gamhanan

Sa panahon nga nanginahanglan ug tawo nga kasumbungan
Sa gibating kabug-at nga gihambin ning dughan
Nangita sa palibot ni usa wa'y milingi
Maong sa imong landong ako mipahipi

Santo Niño, batang gamhanan
Santo Niño, tabang sa tanan
Santo Niño, tig mugna ug milagro
Kaloy-i dungga nangaliyupo ko

Sa panahon sa kalisdanan
Ikaw lang ang dalangpanan
Di matukib ang kalipay sa pag-ampo
nga natuman
Daghang salamat sa imong kaayo
Daghang salamat gamay'ng hari ko

Santo Niño, batang gamhanan
Santo Niño, tabang sa tanan
Santo Niño, tig mugna ug milagro
Salamat, salamat kanimo

Sukaranan sa mainitong pag-ampo
Santo Nino, gamay'ng hari ko

Santo Niño, batang gamhanan
Santo Niño, tabang sa tanan
Santo Niño, tig mugna ug milagro
Salamat, salamat kanimo

Koda: 
Salamat, salamat kanimo
Santo Niño, batang gamhanan

Marion P. Cabudlan

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive