Akong Gasa

Ning adlaw sa Pasko nga miabot,
May diutay kong gasa kanimo bisan di takus.

Wala koy bulawan, sarang ikagasa
Ug wa koy pulong nga wa malitok sa uban.

Kining akong awit, kabus nakong awit
Hinatag sa langit, ug imo karon

Kining akong awit, kabus nakong awit
Hinatag sa langit, ug imo karon
Hinatag sa langit, ug imo karon

Msgr. Rudy Villanueva

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive